Odhady nemovitostí do 24 hodin

Odhady cen, znalecké posudky a odhady pro dědická řízení.

Naše službyObjednat

O nás

Odhady a ocenění pro Vás připravuje Ing. Pavel Pelc, znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 6.12.2011 č.j. Spr. 1247/2011 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí.