Odhad nemovitosti má za úkol stanovit tzv. cenu obvyklou. Jedná se o nejčastější požadavek.

  Jméno a příjmení

  E-mail
  Kontaktní telefon


  Požadovaná doba dodání

  Předmět odhadu

  Potřebuji i PENB štítek - co to je?

  Adresa nemovitosti

  Číslo LV (listu vlastnictví)

  Poznámka k objednávce