Jednotlivé vyhlášky i zákony lze také vyhledat na Internetu na stránkách Ministerstva financí. A dále hledat podle názvu zákona nebo vyhlášky.
Jednotlivé sbírky zákonů je možné hledat i v tiscích

aktualizací je zakoupit publikaci :ÚZ 931 – Úplné znění : OCEŇOVÁNÍ
(zákon a vyhláška o oceňování majetku) nebo navštívit stránky www.sagit.cz
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-199-2014-sb-19343

stránka ve výstavbě …