Starší předpisy, Vyhlášky před účinností Vyhlášky č. 3/2008 Sb.
V roce 2008 vyšla oceňovací vyhláška č. 3/2008 s platností od 1.1.2009, ale jak oceňovat před tímto datem ? Zákon č. 151/1997 je v platnosti,
ale prováděcí vyhláška č.3 je zatím v nedohlednu. Zde jsou uvedeny předpisy platné před rokem 2008. S nástupem vyhlášky č. 3/2008 Sb. jejich platnost končí.

Vyhláška č. 540/2002 Sb. stažení : [download id=“464″] platí : 01.01.2003 – 01.02.2008 (11MB)
Vyhláška č. 452/2003 Sb. stažení : [download id=“466″] platí : 01.01.2004 – 01.02.2008 (3MB)
Vyhláška č. 640/2004 Sb. stažení : [download id=“468″] platí : 01.01.2005 – 01.02.2008 (3MB)
Vyhláška č. 617/2006 Sb. stažení : [download id=“470″] platí : 01.01.2007 – 01.02.2008 (5MB)
Vyhláška č. 76/2007 Sb. stažení : [download id=“472″] platí : 13.04.2007 – 01.02.2008 (99kB)