Základním předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., podle kterého se oceňování provádí. Základní prováděcí dokument k tomuto zákonu je vyhláška č. 3/2008 Sb. Obě normy byly a jsou pravidelně obměňovány. Nemovitosti je potřeba oceňovat podle vyhlášky časově platné k datu ocenění (přesněji k datu účinnosti vkladu do Katastru nemovitostí).

Někdy je potřeba provádět ocenění i více do minulosti podle jiných starších oceňovacích předpisů. Nejstarším posudkem, který jsem prováděl byl odhad pozemků v roce 1964. To je skutečně extrémní případ, ocenění nemovitosti 2 – 5 let zpětně se ale běžně provádí. Pokusím se zde zmapovat časový vývoj předpisů tak, aby aktuální znění bylo vždy navrchu a s přibývající vzdáleností od hlavičky článku budeme klesat dále do minulosti. Dokumenty budou jak k nahlédnutí tak ke stažení. 1.1.2018 P.Pelc

1) Zákon č. 151/1997 Sb. platnost od 1.1.1998
Původní verze zákona č. 151/1997 Sb. . Verze je dostupná i v anglickém jazyce č. 151/1997 Sb. EN.

platné : č. 225/2017 Sb. . platnost : 01.01.2018 (pouze drobná úprava str.82)
změna č. 228/2014 Sb. . ke stažení : [download id=“422″] platnost : 07.11.2014 – 31.12.2017
Senát : č. 344/2013 Sb. . ke stažení : [download id=“420″] platnost : 01.01.2014 – 06.11.2014
Senát : č. 340/2013 Sb. . ke stažení : [download id=“418″] platnost : 01.01.2014 – 06.11.2014
změna č. 303/2013 Sb. . ke stažení : [download id=“416″] platnost : 01.01.2014 – 06.11.2014
změna č. 350/2012 Sb. . ke stažení : [download id=“413″] platnost : 01.01.2013 – 31.12.2013
změna č. 188/2011 Sb. . ke stažení : [download id=“410″] platnost : 15.07.2011 – 31.12.2012
změna č. 296/2000 Sb. . ke stažení : [download id=“404″] platnost : 01.01.2008 – 14.07.2011
změna č. 257/2000 Sb. . ke stažení : [download id=“398″] platnost : 01.05.2004 – 31.12.2007
změna č. 237/2000 Sb. . ke stažení : [download id=“396″] platnost : 01.05.2004 – 31.12.2007
drobná změna v č. 121/2000 Sb. . (strana 1682) ke stažení : [download id=“392″] platnost : 01.12.2000 – 30.04.2004

2) Vyhláška č.3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb.
Zákon je důležitý, ale „oceňovací vyhláška“ je skutečným nástrojem, který stanoví ceny, koeficienty, srážky a přirážky a postupy jak oceňovat. Vzhledem k tomu, že statistická data prodejů mají vliv na řadu oceňovacích koeficientů, dochází k téměř každoroční novelizaci této vyhlášky.

základ : Vyhláška č. 03/2008 Sb. stažení : [download id=“444″] platnost : 01.02.2008 (14MB)

nyní : Vyhláška č. 457/2017 Sb. stažení : [download id=“477″] platnost : 01.01.2018 (2MB)
změna : Vyhláška č. 443/2016 Sb. stažení : [download id=“486″] platnost : 01.01.2017 (1MB)
změna : Vyhláška č. 53/2016 Sb. stažení : [download id=“483″] platnost : 12.02.2016 (340kB)
změna : Vyhláška č. 345/2015 Sb. stažení : [download id=“481″] platnost : 01.01.2016 (1MB)
změna : Vyhláška č. 199/2014 Sb. stažení : [download id=“479″] platnost : 01.10.2014 (3MB)

změna : Vyhláška č. 456/2008 Sb. stažení : [download id=“446″] platnost : 01.01.2009 (4MB)
změna : Vyhláška č. 460/2009 Sb. stažení : [download id=“448″] platnost : 01.01.2010 (4MB)
změna : Vyhláška č. 364/2010 Sb. stažení : [download id=“450″] platnost : 01.01.2011 (2MB)
změna : Vyhláška č. 387/2011 Sb. stažení : [download id=“452″] platnost : 01.01.2012 (3MB)
změna : Vyhláška č. 450/2012 Sb. stažení : [download id=“454″] platnost : 01.01.2013 (2MB)
změna : Vyhláška č. 441/2013 Sb. stažení : [download id=“456″] platnost : 01.01.2014 (9MB)