Nabízím vypracování znaleckých posudků nemovitostí ať již jde o bytové nebo nebytové jednotky, rodinné domy, vily, bytové domy, rekreační a turistické chaty, chalupy nebo garáže. Dále provádím oceňování stavebních pozemků, pozemků orné půdy, zahrad, komunikací, ostatní plochy, vodních děl, rybníků nebo lesních pozemků.

Znalecké posudky zajišťuji pro zjištění administrativní ceny nemovitosti, ceny reprodukční, ceny obvyklé a tržní. Realizuji také oceňování majetku v rámci restitučních řízení.

Pro potřeby dědických řízení vypracovávám zjednodušené odhady tržní ceny ve srovnání s obdobnými aktuálně nabízenými nemovitostmi.

Všechny tyto posudky jsou opatřeny znaleckou doložkou a razítkem znalce.

Jako doplňkovou službu nabízím ocenění motorových vozidel pro potřeby dědického řízení.

Zaměřuji se především na odhady v oblasti hl. města Prahy a také Středočeského kraje. V případě oceňování v rámci zjednodušeného dědického řízení pak i na ostatní kraje ČR.

Termíny vypracování posudků jsou běžně jeden týden od zadání a dodání potřebných podkladů.

 

Po více jak 10 letech oceňování mohu prohlásit, že část z níže uvedených dokumentů si každý odhadce nebo znalec může opatřit sám. Pokud jsou k disposici, je vypracování posudku pochopitelně rychlejší. Osobně dávám přednost získání údajů při osobní schůzce nebo během telefonátu. 

 

Potřebné dokumenty pro vypracování posudku :

  • výpis z Katastru nemovitostí, číslo LV (listu vlastnictví)
  • kopie snímku katastrální mapy, výpis z cenové mapy
  • předchozí znalecké posudky
  • popis disposice bytu či domu, výběr z prohlášení vlastníka
  • projektová nebo výkresová dokumentace, geometrický plán
  • informace o stáří budovy
  • prováděné přestavby, přístavby nebo rekonstrukce
  • smlouvy o pronájmech
  • fotodokumentace
  • Návštěva odhadce na místě

Pochopitelně je jasné, že se po letech řada dokumentů nedá dohledat, nelze zjistit jak dlouho je objekt v užívání nebo se odhad provádí až poté, kdy je nemovitost převedena na nového majitele a návštěva odhadce tak již většinou není možná. S tím vším si ale musí umět odhadce poradit.

Ještě pro ujasnění : termíny ocenění, odhad nebo posudek označují v podstatě to samé. Provádí je odhadce, což je osoba s ŽL na oceňování věcí nemovitých. Protože jde o živnost vázanou, musí její držitel naplňovat kritéria odbornosti. Pokud jsou termíny doplněny o slovo „znalecký“ musí tento odhad vypracovat znalec v daném oboru, jmenovaný např. krajským soudem. Jde v podstatě o vyšší stupeň odbornosti, znalec musí splňovat další kritéria a je pod kontrolou ministerstva spravedlnosti.

Jaký je tedy rozdíl mezi oceněním a znaleckým odhadem ? Pokud bychom to zjednodušili pak v obou případech musí odhadce i znalec navštívit dotyčnou nemovitost, shromáždit dostupné dokumenty a provést výpočty podle stejné metodiky. Ve výsledku je rozdíl hlavně v razítku a znalecké doložce. Znalec je hlavně právně zodpovědný za podání vědomě nesprávného posudku. Pro klienta to znamená větší jistotu a znalecký posudek je možné předložit u soudu. Opatření posudku razítkem v mém případě určitě nemá mít vliv na cenu a rychlost vyhotovení posudku. Opatřuju jím všechna má ocenění nemovitostí.

Znalecké posudky vyžadují nejčastěji finanční úřady a soudy. Při prodeji zkoumá finanční úřad zda nebyla nemovitost prodána pod cenou a vyměřuje daň z ceny vyšší. Znalecké posudky jsou požadovány při převodech majetku, stanovení reprodukční ceny pro účetní potřeby  a někdy i pro dědická řízení. Hypoteční ústavy a banky požadují většinou ocenění od odhadce, který je s bankou ve smluvním vztahu a využívá pro odhad specializovaný software.