Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) provozuje pěknou stránku, na které je řada užitečných aplikací. Je zde seznam katastrálních pracovišť, nejrůznější formuláře, ale hlavně je zde možnost nahlížení do katastru.
Zde je možné dohledat parcelu, stavbu, vytisknout si list vlastnictví (LV) nebo grafické zobrazení nemovitosti.
Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.
Vytisknuté údaje mají pouze informativní hodnotu. Pro posudek je většinou požadován oficiální výpis provedený na katastrálním pracovišti nebo na pracovišti Czechpointu.