Jako doplňkovou činnost nabízíme oceňování majetku v rámci restitučního řízení.

  Jméno a příjmení

  E-mail

  Kontaktní telefon

  Požadovaná doba dodání

  Předmět odhadu

  Potřebuji i PENB štítek - co to je?

  Adresa nemovitosti

  Číslo LV (listu vlastnictví)

  Poznámka k objednávce