Potřebuji úřední nebo tržní odhad?

Jedná se o dva různé typy posudků. Na začátku je totiž potřeba vědět důvod, proč posudek potřebujete. Může jít o převod v rámci prodeje nemovitosti, dědictví nebo převod majetku na jinou osobu, jde o vklad nemovitosti do společnosti atd.

Úřední odhad, nebo-li „administrativní cena“ se provádí podle cenového předpisu a to v případě, že se jedná o doložení ceny při výpočtu daně z nemovitosti, daně darovací nebo stanovení odpisů. Je k tomu použita platná oceňovací vyhláška a výsledná cena nemusí odpovídat tržní hodnotě nemovitosti.

Ve všech ostatních případech se využívá tržní ocenění. Jde o posudek, jehož vyjádřením je „cena obvyklá“ a měl by se rovnat hodnotě nemovitosti na trhu. Definice v zákoně o oceňování majetku č. 151/1997Sb. uvádí, že je to cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zohledňují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Cenu stanovuje odhadce, dle svých zkušeností, dle stavu nemovitosti, její polohy a celkové situaci na trhu realit. K výpočtu se používá více odhadních metod jako je metoda nákladová, výnosová a porovnávací.

Pro dědická řízení a výpočet nákladů na dědická řízení se často používá zjednodušená verze odhadu tržní hodnoty. Na tomto způsob odhadu je ale potřeba se s notářem předem dohodnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *