O nás

Odhady a ocenění pro Vás připravuje Ing. Pavel Pelc, znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 6.12.2011 č.j. Spr. 1247/2011 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí.

Administrace webu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *