Cenové mapy

1) Cenové mapy stavebních pozemků
Větší města zpracovávají údaje o prodejích pozemků a nechávají si vypracovat cenovou mapu stavebních pozemků.
Při oceňování pozemků se pak mohou odhadci řídit těmito údaji.

zdroje : Přehled cenových map ČR

zdroje : Přehled cenových map MF

Nejvíce propracovaná je cenová mapa stavebních pozemků v Praze :
Cenové mapy stavebních pozemků Praha

2) Cenové mapy půdy
Cenové mapy půdy – Louky + Pole
Cenové mapy půdy – Farmy
Česká půda – aukce
České reality