Popis nemovitosti – zadávací dokument

Tento soubor nám slouží jako podklad pro vypracování ocenění nebo odhadu nemovitosti. Nemusí být kompletně vyplněn, mělo by z něj ale být poznat o jakou nemovitost se jedná, co je záměrem tohoto posudku a jaké jsou termíny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *